sobota, 18 luty 2017 21:53

Problemy naszej codzienności

W zabieganej codzienności wielkich miast problemy psychiczne, choć często marginalizowane, stały się istotnym składnikiem osobowości. Składnikiem uciążliwym zarówno dla osób z problemami, jak i dla otoczenia. Dlatego psychoterapia, choć nadal łącząca się z tabu, zyskuje na popularności. Pacjenci zgłaszający się do poradni nie tylko wiedzą, gdzie szukać wsparcia, ale także są świadomi i problemu, i tego, że można zapobiec negatywnym skutkom problemów psychicznych.

Codzienne zmagania

Problemy psychiczne można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to zaburzenia związane z szeroko rozumianym życiem prywatnym; druga to problemy związane z działalnością zawodową. Co istotne, kłopoty natury psychicznej często się łączą, tworząc swoistą korelację, więc tym bardziej istotne znaczenie ma fachowe wsparcie psychologa. Odpowiednio prowadzona psychoterapia jest podporą na kilku płaszczyznach.Syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA), przemoc w rodzinie, brak satysfakcji w związku (także seksualnej), kłopoty z nawiązywaniem lub utrzymywaniem bliskich relacji, kłopoty wychowawcze związane z dziećmi, nałogi i używki, agresja fizyczna i słowna, narcyzm czy brak akceptacji własnego wieku (procesu starzenia i nieuchronnego przemijania) to najczęstsze przyczyny zaburzeń psychicznych, które można łączyć przede wszystkim ze sferą prywatną.

Kłopoty finansowe, frustracja związana z niemożnością rozwoju, brak perspektyw, skłonność do ryzyka, nadmierny stres, mobbing i molestowanie seksualne, zaburzenia relacji z pracownikami i kierownictwem czy szeroko pojęty pracoholizm to najczęściej diagnozowane przyczyny zaburzeń psychicznych związanych z aktywnością zawodową.

Próba innej klasyfikacji

Problemy psychiczne mogą także łączyć się nie z traumatyczną przeszłością i teraźniejszością w pracy oraz w życiu prywatnym, ale także mogą mieć przyczyny biologiczne. Uszkodzenia układu nerwowego, urazy głowy, kalectwo, zaburzenia wynikające z uszkodzeń poczynionych przez alkohol czy narkotyki, przebyte choroby, nieakceptowanie własnego wyglądu (tusza, szpetota, niski wzrost) – takie czynniki wywołują wiele chorób psychicznych z depresją na czele. Niekiedy też zaburzenia psychiczne łączą się z chorobami psychicznymi – wtedy fachowa pomoc terapeutyczna może nie wystarczyć i konieczna będzie pomoc psychiatryczna. 

Bez względu na przyczyny zaburzeń psychicznych wizyta u psychologa to pierwszy krok ku normalności. Krok ku życiu prawdziwym, życiu bez wyimaginowanych problemów.

Zobacz także: Najczęstsze powody wizyty u psychologa

MATERIAŁ PR

Przeczytano 1237 razy