wtorek, 03 styczeń 2017 18:06

"Między religiami" - spotkanie z Bogdanem Białkiem w Muzeum Polin

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 zaprasza na dyskusję pt. 

"Jaka jest przyszłość dialogu międzyreligijnego?", której gościem będzie Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia (poniedziałek) w siedzibie muzeum 
przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Dialog międzyreligijny jest dziś często używanym określeniem: wszyscy dyskutują ze wszystkimi, spotykają się i konferują. Pytanie, czy dialog międzyreligijny przynosi zamierzone korzyści, dlaczego jest tylu przeciwników dialogu i czy chęć porozumienia jest autentyczna. Tymczasem takie porozumienie jest dziś wyjątkowo ważne i potrzebne. Może bowiem zapobiec wielu tlącym się konfliktom lokalnym i międzynarodowym - wyjaśniają organizatorzy spotkania."Jaka jest przyszłość dialogu międzyreligijnego?" - to spotkanie, które odbędzie się w ramach cyklu „Między religiami”. Jego celem jest omawianie współczesnych problemów w odniesieniu do judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w ich wzajemnym kontakcie, a także dialogu międzyreligijnego. Podczas spotkań omawiane są między innymi tematy związane z religijnym radykalizmem i ekstremizmem, różnicami i podobieństwami między religiami oraz sposobami niwelowania niechęci między nimi. Poprzez dyskusje i seminaria uczestnicy dotychczas poznawali i redefiniowali swoje wyobrażenia, pogłębiali wiedzę, szukali odpowiedzi na trudne pytania.

Spotkania odbywające się w ramach cyklu prowadzą: Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz i ich goście.

Więcej o prowadzących spotkania:

Halina Bortnowska-Dąbrowska  – polska filozof, teolog, publicystka. Animatorka przedsięwzięć społecznych, uczestniczka ruchu ekumenicznego wyrażająca potrzebę zwołania kolejnego Soboru w Kościele katolickim. Od 2007 do 2012 przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w której pozostała jako członkini Rady.

Stanisław Krajewski  – polski filozof żydowskiego pochodzenia, matematyk i publicysta, działacz mniejszości żydowskiej w Polsce. Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 przewodniczący Rady Naukowej tego instytutu.

Andrzej Saramowicz -  Absolwent Queensland Institue of Natural Science w Australii. Autor wielu artykułów, tłumacz. Prowadzi Szkołę Nauk Sufich; udziela instrukcji w dziedzinie medytacyjnych i praktyk sufickich.

Na zdjęciu: II Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie, międzyreligijne spotkanie wyznaniowe, 12 lutego 2012. Od lewej Bogdan Białek, ks. Jacek Prusak SJ, szajch Andrzej Saramowicz, ojciec Laurence Freeman OSB, rabin Symcha Keller, roshi Reiko Maria Moneta-Malewska.

Przeczytano 1251 razy